Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Adresy i telefony

 


Wyświetl większą mapę

ul. Szkolna 16
20-124 Lublin, [mapa])

NIP: 1070001057
tel. 81 53-10-500 do 502
fax. 81 53-10-528
e-mail: info(małpa)nfz-lublin.pl

ePUAP
adres skrytki: /e2534foiol/skrytka


Wyświetl większą mapę

ul. M. Koryznowej 2d
20-137 Lublin, [mapa]

tel. 81 53-10-500 do 502

Punkt Informacyjny (ul. M. Koryznowej 2d
20-137 Lublin, [mapa])

tel. 800 190 590

Informacja na temat karty EKUZ (ul. M. Koryznowej 2d
20-137 Lublin, [mapa])

tel. 800 190 590

Sekcja Skarg i Wniosków (ul. M. Koryznowej 2d
20-137 Lublin, [mapa])

tel. 81 53-10-650

Informacje o Terminach Leczenia dla pacjentów (ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, stomatologia) 800 190 590

Informacje o Terminach Leczenia dla pacjentów (leczenie uzdrowiskowe) (ul. M. Koryznowej 2d
20-137 Lublin, [mapa])

tel. 81 53-10-555
tel. 81 53-10-535
tel. 81 53-10-536
tel. 81 53-10-548
tel. 81 53-10-558

Informacje o Terminach Leczenia dla świadczeniodawców (ul. Szkolna 16)
tel. 81 53-10-633

Rzecznik Prasowy
tel. 81 53-10-602
e-mail: rzecznik.prasowy(małpa)nfz-lublin.pl

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 81 53-10-539
fax. 81 53-10-569

Wydział Informatyki
tel. 81 53-10-666

Zespół Radców Prawnych
tel. 81 53-10-538
tel. 81 53-10-615
tel. 81 53-10-537

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. 81 53-10-572
fax. 81 53-10-632

Dział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. 81 53-10-617

Sekcja Leczenia Szpitalnego, Świadczeń Odrębnie Kontaktowanych
tel. 81 53-10-618

Sekcja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
tel. 81 53-10-616

Sekcja Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień, Rehabilitacji Leczniczej, Świadczeń Pielęgnacyjnych i Opiekuńczych, Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej
tel. 81 53-10-544
tel. 81 53-10-547

Sekcja Podstawowej Opieki Zdrowotnej
tel. 81 53 10 540

Leczenie Stomatologiczne
tel. 81 53 10 591

Dział Analiz, Planowania i Monitorowania Świadczeń
tel. 81 53-10-605

Dział Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
tel. 81 53-10-568
tel. 81 53-10-592

Wydział Gospodarki Lekami (ul. M. Koryznowej 2d - [mapa])
tel. 81 53-10-656
tel. 81 53-10-684

Dział Refundacji Leków
tel. 81 53-10-519
tel. 81 53-10-562
tel. 81 53-10-509

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii
tel. 81 53-10-543

Wydział Spraw Świadczeniobiorców (ul. M. Koryznowej 2d - [mapa])
tel. 81 53-10-598
fax: 81 53-10-654

Wydział ds. Służb Mundurowych (ul. M. Koryznowej 2d - [mapa])

Dział ds. Służb Mundurowych i Świadczeń opieki zdrowotnej
tel. 81 53-10-546

Profilaktyczne Programy Zdrowotne
tel. 81 53-10-565

Sekcja Lecznictwa Uzdrowiskowego
tel. 81 53-10-555 (ul. M. Koryznowej 2d - [mapa])

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
tel. 81 53-10-589
tel. 81 53-10-518
tel. 81 53-10-571

Wydział Współpracy Międzynarodowej (ul. M. Koryznowej 2d - [mapa])
tel. 81 53-10-641
tel. 81 53-10-642
fax 81 53-10-647

Wydział Księgowości
tel. 81 53-10-530
tel. 81 53-10-531
fax. 81 53-10-560

Wydział Organizacyjny
tel. 81 53-10-588
fax. 81 53-10-503

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
tel. 81 53-10-622
tel. 81 53-10-532

Kancelaria Ogólna – 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
tel. 81 53-10-502
tel. 81 53-10-500
fax. 81 53-10-528

Wydział Kontroli
tel. 81 53-10-660

Dział Kontroli Świadczeń
Tel. 81 53-10-586

Portiernia – siedziba Oddziału, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
tel. 81 53-10-521

Delegatury Oddziału:

Delegatura Lubelskiego OW NFZ w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12c
Sekretariat
tel. 83 34-49-300
fax 83 34-49-321

Delegatura Lubelskiego OW NFZ w Chełmie
22-100 Chełm ul. Ceramiczna 1
Sekretariat
tel. 82 56-22-200
tel. 81 53-10-688
fax 82 56-22-201
fax 81 53-10-609

Delegatura Lubelskiego OW NFZ w Zamościu
22-400 Zamość ul. Partyzantów 3
Sekretariat
tel. 84 67-76-400
fax 84 67-76-421

 

Inspektor Ochrony Danych
Karol Suplewski
tel.: 81 531 05 66