Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Akty prawa regulujące prowadzenie postępowań

I. Akty prawa regulujące prowadzenie postępowań (w trybie konkursu ofert lub rokowań) w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015 i lata następne

1. Akty prawa określające warunki postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2. Akty prawa określające kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Aktualności