Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Informacje dla farmaceutów

Świadczeniodawcy
Informacja dla lekarzy, którzy nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego i nie posiadają umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom, lub którym umowy wygasły z dniem 30 czerwca 2012 roku
Wydział Gospodarki Lekami
ul. M. Koryznowej 2D (pokaż mapę)
20-137 Lublin

1. Zawieranie umów z lekarzami, pokój 42a
2. Zawieranie umów z aptekami, pokój 28

Na tej stronie przedstawiamy Państwu informacje dotyczące zasad wydawania druków recept oraz ich numerowania dla:

- jednostek działających na terenie województwa lubelskiego posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, podpisaną z Lubelskim OW NFZ oraz dla Świadczeniodawców z terenu działania Oddziału realizujących umowy w rodzaju leczenie uzdrowiskowe.

- dla lekarzy prowadzących prywatną praktykę lekarską na terenie województwa lubelskiego, posiadajacych umowę na refundację recept podpisaną z lubelskim oddziałem wojewódzkim narodowego funduszu zdrowiaoraz dla lekarzy posiadających podpisaną umowę na refundację recept dla siebie (pro auctore) i członków rodziny (pro familia)