Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Zasady rekrutacji

Zasady prowadzenia naboru kandydatów do pracy w Lubelskim OW NFZ określają;

 

Kandydaci składają kwestionariusz osobowy według określonego w treści ogłoszenia wzoru Plik *.RTF, Plik *.ODT.

Informacje o kandydatach stanowią informację publiczną zgodnie z art.107b ww. ustawy.     

Wybrany kandydat przed zatrudnieniem musi spełnić warunki określone w art. 112 ww. ustawy.

Ogłoszenia o rekrutacji