Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Komunikat w sprawie uprawnień do pobierania numerów recept

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że osoby uprawnione zainteresowane pobieraniem numerów recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych, w celu uzyskania dostępu do Portalu NFZ powinny wystąpić do Lubelskiego OW NFZ z „Wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept” zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 lipca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty (wniosek o nadanie uprawnień).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
(81) 531 05 09, (81) 531 06 84, (81) 531 05 19.

Aktualności