Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Drukuj

Dane kontaktowe IOD

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:

 

Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Lubelski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Szkolna 16
20-124 Lublin

 

tel.: 81 531 05 66

 

e-mail: iod@nfz-lublin.pl

 

Podstawa prawna: art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).