Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Infolinia NFZ

Dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta można uzyskać informacje dotyczące m.in. :

 • danych teleadresowych placówek medycznych i gabinetów mających umowę z NFZ,
 • danych teleadresowych placówek NFZ,
 • zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zasad i miejsc udzielania pomocy medycznej w nocy, weekendy i święta,
 • zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń,  systemu e-WUŚ,  systemu ZIP, wysokości składki, zasad uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej,
 • zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590

Działa od 800 do 1600

Skontaktuj się ze swoim oddziałem wojewódzkim NFZ – kontakt znajdziesz w wykazie: http://nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/