Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Internetowa rezerwacja wizyt w Lubelskim OW NFZ

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje o możliwości internetowej rezerwacji wizyt w  Oddziale w Lublinie, przy ul. Szkolnej 16 oraz ul. Koryznowej 2d.

Rezerwacji on-line podlegają wizyty związane z:

 • potwierdzaniem zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (ul. Szkolna 16);
 • uzyskaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (ul. Koryznowej 2d);
 • potwierdzaniem ubezpieczenia zdrowotnego/ podpisaniem umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (ul. Koryznowej 2d);
 • obsługą skierowań na leczenie uzdrowiskowe (ul. Koryznowej 2d).

Krok po kroku jak zarezerwować wizytę:

 1. Wybierz termin wizyty
 2. Wybierz godzinę wizyty
 3. Jeżeli chcesz otrzymać potwierdzenie rezerwacji wizyty wpisz swój adres e-mail
 4. Naciśnij przycisk – umów wizytę.

 

 

W wybranym dniu, przed umówioną wizytą należy:

 1. odnaleźć automat biletowy  (Lubelski OW NFZ w Lublinie, ul. Szkolna 16 lub ul. Koryznowej 2d)
 2. wpisać swój numer rezerwacji za pośrednictwem klawiatury numerycznej
 3. nacisnąć klawisz ENTER
 4. odebrać wydrukowany bilet
 5. oczekiwać na pojawienie się Państwa numeru (poprzedzonego literą U) na wyświetlaczu.


Przed wyznaczoną wizytą prosimy o sprawdzenie czy posiadają Państwo wszelkie niezbędne dokumenty.

Czynności wymienione w punktach od 1 do 5 należy wykonać co najmniej 5 minut  przed umówioną wizytą. Niespełnienie tego warunku powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.

 

Podstawa prawna:

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Lubelski OW NFZ: - art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), art. 188, w zw. z art. 15 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: www.nfz- lublin.pl/klauzula_informacyjna.
 • Dane kontaktowe  inspektora ochrony danych w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-lublin.pl.