Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Kierownictwo Oddziału

Dyrektor Lubelskiego OW NFZ

Karol Tarkowski

tel. 81 53-10-504, fax. 81 53-10-529


Z-cA Dyr. ds. Ekonomiczno-Finansowych

Andrzej Kowalik

tel. 81 53-10-510, fax. 81 53-10-529


Z-ca Dyr. ds. Medycznych

Dorota Blechar

tel. 81 53-10-510, fax. 81 53-10-529


P.O. Z-CY DYR. DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

Paweł Piróg

tel. 81 53-10-505, fax. 81 53-10-647