Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Niepodległa

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Kierownictwo Oddziału

Dyrektor Lubelskiego OW NFZ

Karol Tarkowski

tel. 81 53-10-504, fax. 81 53-10-529

Z-cA Dyr. ds. Ekonomiczno-Finansowych

Andrzej Kowalik

tel. 81 53-10-510, fax. 81 53-10-529

Z-ca Dyr. ds. Medycznych

Dorota Blechar

tel. 81 53-10-510, fax. 81 53-10-529