Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, podczas porodu i połogu (KOC) na terenie woj. lubelskiego

Kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, pełna dostępność do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi oraz możliwość zgłoszenia do programu na każdym etapie ciąży, tworzą program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC). Na terenie woj. lubelskiego świadczenia w tym zakresie realizowane są od 1 lipca 2016 r.

W ramach koordynowanej opieki zespół złożony z lekarza ginekologa, położnej oraz lekarzy szpitala zapewnia opiekę nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki do czasu ukończenia przez dziecko szóstego tygodnia życia. Wszystkie działania związane z ciążą, porodem i połogiem nadzoruje podmiot koordynujący, który zapewnia kobiecie w ciąży pełnoprofilową opiekę, w szczególności: wszystkie niezbędne badania diagnostyczne i laboratoryjne, edukację przedporodową, świadczenia w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego oraz hospitalizacje, możliwość 24h kontaktu z placówką koordynującą, czynności związane z wykonaniem koniecznych konsultacji specjalistycznych, opiekę psychologiczną, plan opieki przedporodowej i plan porodu (modyfikowany odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej/rodzącej), a po porodzie zapewnienie poradnictwa laktacyjnego przez wykwalifikowany personel. Matki po porodzie otrzymują ankietę, dzięki której mogą się wypowiedzieć, czy są z opieki zadowolone. Narodowy Fundusz Zdrowia, wprowadzając w życie program koordynowanej opieki w ciąży, równolegle pozostawia dotychczasowy system opieki, a co się z tym wiąże, daje kobietom możliwość wyboru formy opieki w okresie ciąży, porodu oraz połogu. Kobieta może zdecydować się na dotychczasowy model albo wybrać placówkę realizującą świadczenia w ramach opieki koordynowanej, gwarantującą wysokiej jakości pełnoprofilową opiekę w jednej placówce.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
w Lubelskim OW NFZ
Dorota Blechar