Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Lubelski OW NFZ rozstrzygnął konkurs na realizację programu koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży

21 czerwca 2016

Kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, pełna dostępność do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi oraz możliwość zgłoszenia do programu na każdym etapie ciąży tworzą program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży.

16 czerwca br. został rozstrzygnięty konkurs na jego realizację.

Od 1 lipca br. na terenie województwa lubelskiego świadczenia w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży będą realizowały trzy placówki medyczne:

  1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
  2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie,
  3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie.

W ramach koordynowanej opieki nad bezpieczeństwem mamy i dziecka będzie czuwać zespół złożony z lekarza ginekologa, położnej oraz lekarzy szpitala. W ramach opieki koordynowanej zespół będzie zapewniał całość opieki nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych sześciu tygodni życia. Opieka po urodzeniu dziecka będzie obejmować między innymi wizyty położnej w domu oraz konsultacje w zakresie karmienia piersią.

Nowy program to korzyści zarówno dla matki i jej dziecka, jak i szpitali, które po przystąpieniu do programu otrzymają z NFZ wyższe finansowanie. Wycena koordynowanej opieki obejmuje specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, opiekę przedporodową i poporodową, poród, w przypadku wskazań medycznych – hospitalizacje oraz opiekę nad noworodkiem, a następnie niemowlęciem w ciągu 6 tygodni od urodzenia. Program opieki koordynowanej będą realizowały placówki, w których rocznie odbiera się minimum 600 porodów i które zapewnią swoim pacjentkom dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych oraz położnej.

Fundusz, wprowadzając w życie program koordynowanej opieki w ciąży, równolegle pozostawia dotychczasowy system opieki, a co się z tym wiąże daje kobietom możliwość wyboru formy opieki okołoporodowej w okresie ciąży, porodu oraz połogu. Kobieta może zdecydować się na dotychczasowy model albo wybrać placówkę  spośród tych, które realizują świadczenia w ramach opieki koordynowanej.

Połączenie dotychczas oddzielnych zakresów opieki – takich jak podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne – umożliwi jej ciągłość i terminowość wszystkich badań diagnostycznych. Matki po porodzie otrzymają ankietę, dzięki której będą mogły się wypowiedzieć, czy są z opieki zadowolone. Matka, która wybierze program KOC, zyska  również  całodobową możliwość kontaktu telefonicznego oraz uzyskania konsultacji.

Dyrektor
Lubelskiego OW NFZ
Karol Tarkowski

Wszystkie aktualności