Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów szkolenia świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

7 listopada 2018

Informuję, że w dniu 06.11.2018r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał Zarządzenie Nr 115/2018/DEF w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

W związku z powyższym zapraszam świadczeniodawców posiadających umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna do składania wniosków w omawianym zakresie.

 

Dyrektor
Lubelskiego OW NFZ
Karol Tarkowski

Wszystkie aktualności