Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Dentobus harmonogram postoju w lutym

1 lutego 2019

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W dniach 4 - 8 lutego 2019 r. oraz 25-28 lutego 2019 r. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia będą udzielane w dentobusie, który będzie stacjonował przy budynku: Zespołu Placówek Oświatowych w Siemieniu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 21-220 Siemień, ul. Kościelna 1.

Skorzystanie ze świadczeń w dentobusie pozwoli na ocenę stanu zdrowia Państwa dziecka w zakresie jamy ustnej, ustalenie planu leczenia jak również podjęcie niezbędnego leczenia stomatologicznego. Możecie Państwo również uzyskać informacje w zakresie indywidulanej profilaktyki próchnicy.

- Harmonogram postoju dentobusu w lutym.

Tel. do rejestracji 510 233 056.

Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych
Lubelskiego OW NFZ
Dorota Blechar

Wszystkie aktualności