Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Harmonogram spotkań z dyrektorami poszczególnych szpitali i przedstawicielami związków zawodowych w sprawie wynagrodzeń personelu medycznego

8 lipca 2019

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, poniżej przedstawia harmonogram spotkań (w oparciu o posiadane dane o przekazywaniu środków na wzrost wynagrodzeń) z Dyrektorami szpitali i przedstawicielami związków zawodowych fizjoterapeutów, pracowników diagnostyki laboratoryjnej oraz techników elektroradiologii.

 

 • 09 lipca 2019 r.:
 • Godzina 10;00, SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie ul. Greandierów 3.
 • Godzina 12;00, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ul. Jaczewskiego 2 w Lublinie.
 • 10 lipca 2019 r.:
 • Godzina 10;00, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. St. Kard. Wyszyńskiego, Al. Kraśnicka 100 w Lublinie.
 • Godzina 12;00, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Aleje Jana Pawła II 10 w Zamościu ,
 • 11 lipca 2019 r.:
 • Godzina 10;00, SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Biernackiego 9
 • Godzina 12;00, SP Wojewódzki Szpital Specjalistycznego w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 w Chełmie
 • 12 lipca 2019 r.:
 • Godzina 10;00, Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, ul. Abramowicka 2.

 

Dyrektor
Lubelskiego OW NFZ
Karol Tarkowski

Wszystkie aktualności