Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców – przedłużony termin składania wniosków do 10 września 2019 r.

9 sierpnia 2019

Informuję, że w dniu 08.08.2019r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał Zarządzenie Nr 108/2019/DEF zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców

Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie Centrali NFZ: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1082019def,6993.html

W związku z powyższym serdecznie zapraszam świadczeniodawców do składania wniosków w omawianym zakresie w terminie do 10 września 2019 r.

 

Z up. Dyrektora Oddziału
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Andrzej Kowalik
Wszystkie aktualności