Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Obsługa spraw w Lubelskim OW NFZ

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi obsługę Ubezpieczonych rozpatrując sprawy w formie:

  • korespondencyjnej (listownie, pocztą e-mail, poprzez platformę ePUAP)
  • telefonicznej
  • bezpośredniej.

Zachęcamy Państwa do kierowania spraw do Oddziału listownie, w szczególności
w sprawach dotyczących: zaopatrzenia w wyroby medyczne, leczenia uzdrowiskowego, kart EKUZ.

Dodatkowo, w zakresie leczenia uzdrowiskowego i zaopatrzenia ortopedycznego,
w siedzibach Oddziału w Lublinie i w Delegaturach, skierowania i zlecenia można składać
w oznakowanych miejscach.

Godziny urzędowania Lubelskiego OW NFZ - od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Sprawa

Punkt obsługi

Kontakt telefoniczny/ adres e-mail

Zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne, comiesięczne zaopatrzenie)

Oddział w Lublinie, ul. Szkolna 16

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

83 344 93 26

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

82 562 22 31, 82 562 22 30

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

84 677 64 22, 84 677 64 05

Lecznictwo uzdrowiskowe

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

83 344 93 11, 83 344 93 14

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

82 562 22 20

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

84 677 64 13 84 677 64 09

Gdzie się leczyć

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
wyszukiwarka: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

Informacje o Terminach Leczenia

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590

Wyszukiwarka: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/#

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

Zintegrowany Informator Pacjenta /ZIP/

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

81 531 06 83

https://zip.nfz.gov.pl/

e-mail:  zip@nfz-lublin.pl

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
wyszukiwarka: http://www.nfz-lublin.pl/komunikat/1183

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

Szpitalne Oddziały Ratunkowe/ Izby Przyjęć

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
wyszukiwarka: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

Stomatologiczna pomoc doraźna

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
wyszukiwarka: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

Bezpłatne badania profilaktyczne

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
wyszukiwarka: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

Transport daleki w POZ

Oddział w Lublinie, ul. Szkolna 16

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590

Karty EKUZ

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
e-mail: info@nfz-lublin.pl wf03@nfz.gov.pl

Delegatura w Białej Podlaskiej,  ul. Warszawska 12c

83 344 93 05, 83 344 93 06

e-mail: delegatura.biala-podlaska@nfz-lublin.pl

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

82 562 22 12

e-mail: delegatura.chelm@nfz-lublin.pl

Delegatura w Zamościu,  ul. Partyzantów 3

84 677 64 10, 84 677 64 14

e-mail: delegatura.zamosc@nfz-lublin.pl

Zwrot kosztów w ramach przepisów o koordynacji w krajach UE/EFTA

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590

e-mail: wf03@nfz.gov.pl

Transport w ramach przepisów o koordynacji w krajach UE/EFTA

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590

e-mail: wf03@nfz.gov.pl

Transgraniczna opieka zdrowotna

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590

e-mail: wf03@nfz.gov.pl

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

Ubezpieczenia zdrowotne/ e-WUŚ dla pacjenta

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590

e-mail: info@nfz-lublin.pl

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

Ubezpieczenia dobrowolne

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

 

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590

e-mail: info@nfz-lublin.pl

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

Skargi i wnioski

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

81 531 06 50

e-mail: info@nfz-lublin.pl

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

83 344 93 26

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

82 562 22 10

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

84 677 64 06

Punkt informacyjny

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
e-mail: info@nfz-lublin.pl

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

83 344 93 00

e-mail: delegatura.biala-podlaska@nfz-lublin.pl

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

82 562 22 00

e-mail: delegatura.chelm@nfz-lublin.pl

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

84 677 64 00

e-mail: delegatura.zamosc@nfz-lublin.pl

 

Aktualności