Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Obsługa spraw w Lubelskim OW NFZ

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi obsługę Ubezpieczonych rozpatrując sprawy w formie:

  • korespondencyjnej (listownie, pocztą e-mail, poprzez platformę ePUAP)
  • telefonicznej
  • bezpośredniej.

Zachęcamy Państwa do kierowania spraw do Oddziału listownie, w szczególności
w sprawach dotyczących: zaopatrzenia w wyroby medyczne, leczenia uzdrowiskowego, kart EKUZ.

Dodatkowo, w zakresie leczenia uzdrowiskowego i zaopatrzenia ortopedycznego,
w siedzibach Oddziału w Lublinie i w Delegaturach, skierowania i zlecenia można składać
w oznakowanych miejscach.

Godziny urzędowania Lubelskiego OW NFZ - od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Sprawa Punkt obsługi Kontakt telefoniczny/ adres e-mail
Zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne, comiesięczne zaopatrzenie) Oddział w Lublinie, ul. Szkolna 16 81 531 05 68, 81 531 06 08, 81 531 05 92
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 26
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 31, 82 562 22 30
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 22, 84 677 64 05
Lecznictwo uzdrowiskowe Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d 81 531 05 55, 81 531 05 35, 81 531 05 36, 81 531 05 48
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 11, 83 344 93 14
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 20
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 13 84 677 64 09
Gdzie się leczyć Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
wyszukiwarka: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 09, 83 344 93 13
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 23
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 19
Informacje o Terminach Leczenia Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 09, 83 344 93 13
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 42
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 16
Zintegrowany Informator Pacjenta /ZIP/ Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d 81 531 06 83 zip.nfz.gov.pl/ e-mail:  zip@nfz-lublin.pl
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 27, 83 344 93 14
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 50
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 14
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
wyszukiwarka: http://www.nfz-lublin.pl/komunikat/1183
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 02
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 10
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 16
Szpitalne Oddziały Ratunkowe/ Izby Przyjęć Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
wyszukiwarka: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 02
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 42
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 19
Stomatologiczna pomoc doraźna Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
wyszukiwarka: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 13
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 23
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 17
Bezpłatne badania profilaktyczne Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
wyszukiwarka: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 02
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 23
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 17
Transport daleki w POZ Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
Karty EKUZ Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
e-mail: info@nfz-lublin.pl wf03@nfz.gov.pl

Delegatura w Białej Podlaskiej,  ul. Warszawska 12c 83 344 93 05, 83 344 93 06 e-mail: delegatura.biala-podlaska@nfz-lublin.pl
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 12 e-mail: delegatura.chelm@nfz-lublin.pl
Delegatura w Zamościu,  ul. Partyzantów 3 84 677 64 10, 84 677 64 14 e-mail: delegatura.zamosc@nfz-lublin.pl
Zwrot kosztów w ramach przepisów o koordynacji w krajach UE/EFTA Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d 81 531 06 41 81 531 06 42 wf03@nfz.gov.pl
Transport w ramach przepisów o koordynacji w krajach UE/EFTA Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d 81 531 05 22 wf03@nfz.gov.pl
Transgraniczna opieka zdrowotna Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d 81 531 06 41 81 531 06 42 wf03@nfz.gov.pl
81 531 06 36 81 531 05 15 81 531 05 22 wf03@nfz.gov.pl
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 02
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 10
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 10
Ubezpieczenia zdrowotne/ e-WUŚ dla pacjenta Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d 81 531 05 14 e-mail: info@nfz-lublin.pl
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 12, 83 344 93 06
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 12
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 15
Ubezpieczenia dobrowolne Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d 81 531 05 14
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 12
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 12
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 10, 84 677 64 14

Skargi i wnioski

Miejsce przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków: Lublin, ul. Koryznowej 2d, w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30; środa 8.00 – 18.00.

Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d 81 531 06 50
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 26, 83 344 93 09 83 344 93 13
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 42
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 06
Punkt informacyjny Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2d Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590
e-mail: info@nfz-lublin.pl
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c 83 344 93 00 e-mail: delegatura.biala-podlaska@nfz-lublin.pl
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 82 562 22 00 e-mail: delegatura.chelm@nfz-lublin.pl
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3 84 677 64 00 e-mail: delegatura.zamosc@nfz-lublin.pl

Aktualności