Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

W Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmowanie i rozpatrywanie  petycji odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Do pobrania:

Wzór druku petycji (pdf)

Wzór druku petycji (doc)

 

Petycje 2018