Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Plany postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku Lubelski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Remont pomieszczeń biurowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 250 000,00 zł I kwartał 2017 
2. Usługa transmisji danych  Usługi Przetarg nieograniczony 260 000,00 zł III kwartał 2017 
3. Zakup systemu kontroli dostępu Dostawy Przetarg nieograniczony 285 000,00 zł II kwartał 2017
4. Zakup systemu rejestrowania połączeń typu VPN Dostawy Przetarg nieograniczony 210 000,00 zł II kwartał 2017