Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Plany postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Ocena celowości leczenia uzdrowiskowego Usługi Przetarg nieograniczony 288 000,00 zł I kwartał 2018
2. Sprzątanie pomieszczeń Usługi Zapytanie o cenę 600 000,00 zł I kwartał 2018
3. Ochrona osób i mienia Usługi Procedura w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp na usługi społeczne 540 000,00 zł I kwartał 2018
4. Rozbudowa środowiska serwerów blade (x86) Dostawy Przetarg nieograniczony 311 000,00 zł I kwartał 2018
5. Modernizacja infrastruktury komputerowej Dostawy Przetarg nieograniczony 180 800,00 zł I kwartał 2018
6. Zakup 2 samochodów  Dostawy Przetarg nieograniczony 215 000,00 zł II kwartał 2018 
7. Rozbudowa przestrzeni dyskowej dla partycji typu AIX serwera zapasowego  Dostawy Przetarg nieograniczony 224 000,00 zł II kwartał 2018 
8. Modernizacja środowiska pamięci masowych Dostawy Przetarg nieograniczony 682 500,00 zł II kwartał 2018 
9. Modernizacja sieci LAN Dostawy Przetarg nieograniczony 893 000,00 zł II kwartał 2018 
10. Zakup energii elektrycznej Dostawy Przetarg nieograniczony 256 000,00 zł III kwartał 2018 
11. Usługi pocztowe Usługi Procedura w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp na usługi społeczne 2 300 000,00 zł III kwartał 2018 
12. Usługi transmisji danych  Usługi Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł III kwartał 2018 
13. Remont pomieszczeń biurowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł III kwartał 2018

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień na

2017 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku Lubelski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Remont pomieszczeń biurowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 250 000,00 zł I kwartał 2017 
2. Usługa transmisji danych  Usługi Przetarg nieograniczony 260 000,00 zł III kwartał 2017 
3. Zakup systemu kontroli dostępu Dostawy Przetarg nieograniczony 285 000,00 zł II kwartał 2017
4. Zakup systemu rejestrowania połączeń typu VPN Dostawy Przetarg nieograniczony 210 000,00 zł II kwartał 2017