Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Plany postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Ocena celowości leczenia uzdrowiskowego Usługi Przetarg nieograniczony 288 000,00 zł I kwartał 2018
2. Sprzątanie pomieszczeń Usługi Zapytanie o cenę 600 000,00 zł I kwartał 2018
3. Ochrona osób i mienia Usługi Procedura w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp na usługi społeczne 540 000,00 zł I kwartał 2018
4. Remont pomieszczeń biurowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł I kwartał 2018
5. Zakup energii elektrycznej Dostawy Przetarg nieograniczony 256 000,00 zł III kwartał 2018 
6. Usługi pocztowe Usługi Procedura w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp na usługi społeczne 2 300 000,00 zł III kwartał 2018 
7. Usługi transmisji danych  Usługi Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł III kwartał 2018 

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień na

2017 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku Lubelski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Remont pomieszczeń biurowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 250 000,00 zł I kwartał 2017 
2. Usługa transmisji danych  Usługi Przetarg nieograniczony 260 000,00 zł III kwartał 2017 
3. Zakup systemu kontroli dostępu Dostawy Przetarg nieograniczony 285 000,00 zł II kwartał 2017
4. Zakup systemu rejestrowania połączeń typu VPN Dostawy Przetarg nieograniczony 210 000,00 zł II kwartał 2017