Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Podstawy Prawne

Podstawy Prawne - Podstawy prawne funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia - Centrala.

Podstawy Prawne - Podstawy prawne funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia - Lubelski OW NFZ

Regulamin nadany Zarządzeniem Nr 241/2018 z dnia 19.09.2018 r. Dyrektora Lubelskiego OW NFZ

Regulamin Organizacyjny Lubelskiego OW (*.pdf)
Schemat Organizacyjny (*.pdf )

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Tekst jednolity ustawy
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8 kwietnia 2015 roku (Dziennik Ustaw 2015, poz 581)