Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Praktyki studenckie

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ organizuje dla studentów miejsca bezpłatnych praktyk studenckich.

Standardowo proponujemy 120 godzin miesięcznie /30 godzin tygodniowo.

Praktykantów przyjmujemy na bieżąco, w miarę wolnych miejsc.  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i spotkanie kwalifikacyjne, dotyczące predyspozycji kandydata do odbywania praktyk w Oddziale.

Przykładowe programy praktyk w wybranych komórkach organizacyjnych:

Lp.

Komórka organizacyjna

Zarys programowy

1

Wydział Administracyjno – Gospodarczy

zapoznanie się z organizacją, zadaniami i sposobem załatwiania spraw w NFZ, obsługa kancelaryjna korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym: przyjmowanie dokumentów do systemu elektronicznego, przygotowywanie dokumentów do wysłania, adresowanie korespondencji, tworzenie list wysyłkowych

2

Dział Środków Pomocniczych
i Przedmiotów Ortopedycznych

zapoznanie się z organizacją, zadaniami i sposobem załatwiania spraw w NFZ, weryfikacja pod względem formalno-prawnym zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, obsługa korespondencji w systemie elektronicznym, przygotowywanie dokumentów do wysłania, archiwizacja dokumentów

3

Sekcja Lecznictwa Uzdrowiskowego

zapoznanie się z organizacją, zadaniami i sposobem załatwiania spraw w NFZ, przyjmowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe, segregowanie dokumentacji, wysyłanie korespondencji do ubezpieczonych

4

Wydział Organizacyjny

zapoznanie się z organizacją, zadaniami i sposobem załatwiania spraw w NFZ, realizacja czynności w przebiegu postępowania administracyjnego, kompletowanie dokumentacji postępowań, opracowywanie metryk spraw, przygotowywanie dokumentacji odwoławczej, obsługa administracyjna w Wydziale

5

Delegatury: w Chełmie, w Zamościu,
w Białej Podlaskiej

zapoznanie się z organizacją, zadaniami i sposobem załatwiania spraw w NFZ, obsługa kancelaryjna korespondencji wychodzącej i przychodzącej (przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji), obsługa interesantów w zakresie zadań Delegatury NFZ

Możliwe jest zorganizowanie praktyk w również w innych komórkach organizacyjnych.

PRAKTYKI KROK PO KROKU:

Droga Studentko, Drogi Studencie,

 1. na adres: praktyki@nfz-lublin.pl przyślij podanie o przyjęcie na praktyki oraz swoje CV wraz
  z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktykę studencką, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.). W CV należy również uwzględnić stopień faktycznej umiejętności obsługi komputera, znajomości języków obcych, itp.).

W podaniu:

 • wskaż komórkę organizacyjną, w której chciałabyś/chciałbyś odbyć praktyki lub zaznacz, że możesz odbyć praktyki w dowolnej komórce, w której są wolne miejsca (w Lublinie lub w Delegaturach),
 • wskaż swoje wymagania/preferencje co do terminu praktyki,
 • podaj kontakt do osoby, która z ramienia uczelni zajmuje się praktykami studenckimi (nazwę uczelni, imię nazwisko pracownika uczelni, nr telefonu, adres mailowy).
 1. Pracownik Oddziału skontaktuje się z Tobą i w razie zakwalifikowania do praktyk skontaktuje się również
  z Twoją uczelnią, w celu zawarcia Porozumienia i określenia ostatecznego programu praktyk.
 2. Gdy otrzymasz od nas informację o podpisaniu Porozumienia, uzyskaj z uczelni oficjalne skierowanie na praktyki według załączonego WZORU. Dostarcz to skierowanie do Oddziału na co najmniej tydzień przed datą rozpoczęcia praktyk.

Kontakt w sprawie praktyk:
Wydział Kadr i Szkoleń
p. Magdalena Stanek
tel. 81 53 10 539.
e-mail: praktyki@nfz-lublin.pl