Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

SIMP Informacje

Logowanie

Formularz rejestracyjny

ŚWIADCZENIODAWCY POZ  
 KOMUNIKAT DLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ   DOT. REALIZACJI PROGRAMU
PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

 

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż lekarz POZ zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2007/DSOZ (z póź. zm.) ma obowiązek realizować świadczenia w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia. Do realizacji tego programu, Świadczeniodawca powinien posiadać dostęp do Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP). W celu uzyskania konta należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień administratora w systemie SIMP wg załączonego poniżej wzoru.

Na podstawie danych zawartych we wniosku, zostanie założone konto zawierające nazwę użytkownika i hasło dostępu dla administratora. Po ich uzyskaniu Świadczeniodawca (administrator) będzie miał możliwość zalogowania się i pracy w systemie SIMP oraz zakładania kont dla kolejnych użytkowników, jak również nadawania i odbierania uprawnień użytkownikom.
Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i dostarczyć do oddziału. Każdy Świadczeniodawca otrzymuje wyłącznie jedno konto administratora.

W celu przyspieszenia procedury założenia konta można przesłać formularz faxem na nr (81) 53-105-28, a następnie oryginał na adres: 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16. Konta dostępu oraz hasła będą przez LOW NFZ przesyłane na adres e-mail podany przez Świadczeniodawcę na formularzu. 

Wzór formularza - plik do pobrania

Jednocześnie w celu ułatwienia pracy w systemie SIMP zamieszczamy plik "Pomoc systemu SIMP - Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)" - plik do pobrania

Adres strony systemu SIMP: https://csm-swd.nfz.gov.pl/
Pomoc techniczna: tel. (81) 53-10-666 lub 53-10-665

Aktualności