Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców, oferentów i podwykonawców

https://www-2.nfz-lublin.pl/ap-mzwi/

Portal NFZ umożliwia zarejestrowanie struktury organizacyjnej, fizycznej oraz potencjału świadczeniodawcy, oferenta i podwykonawcy. Zarejestrowanie struktury jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty oraz dokumentacji aktualizacyjnej.

Jeżeli jesteś Świadczeniodawcą posiadającym umowęna świadczenia zdrowotne w roku 2013 posiadasz już konto dostępowe do Portalu NFZ. Jest to te samo konto, które służy do wymiany raportów w procesie rozliczeń umów na serwerze SZOI. Możesz zatem przystąpić do rejestrowania swojej struktury. Jedynym warunkiem jest nadanie użytkownikom uprawnienia "Rejestracja struktury organizacyjnej".

Jeżeli nie posiadasz obecnie umowy na świadczenia zdrowotne a chcesz złożyć ofertę lub stać się podwykonawcą i podjąć współpracę z LOW NFZ musisz złożyć wniosek o zarejestrowanie konta. Wnioski należy składać osobiście (w godz. 8:00-16:00) lub listownie do Lubelskiego OW NFZ, ul. Szkolna 16, 20-246 Lublin.

Każdy świadczeniodawca, oferent lub podwykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem użytkowania Portalu NFZ oraz podpisania umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ. W trakcie trwania umowy na korzystanie z Portalu użytkownik może złożyć wniosek o zawieszenie konta, odblokowanie konta oraz odblokowanie konta zablokowanego w wyniku błędnie wprowadzonego hasła. Szczegółowe informacje dotyczące rejestrowania struktury oraz potencjału świadczeniodawcy, oferenta oraz podwykonawcy zostały zawarte w instrukcji technicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Portalu NFZ oraz aplikacji ofertowej informacje można uzyskać pod nr tel: 0-81 53-10-665, 0-81 53-10-666 . Odpowiednio w delegaturach:

  • delegatura w Białej Podlaskiej - 0-83 34-49-314
  • delegatura w Chełmie - 0-82 56-22-250
  • delegatura w Zamościu - 0-84 67-76-415  

Lubelski OW NFZ przeprowadzi szkolenia z zakresu tworzenia oferty w aplikacji ofertowej oraz użytkowania Portalu NFZ. O harmonogram spotkań zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem

O terminach przekazania dokumentacji aktualizacyjnej do umów zostaniecie Państwo poinformowaniu na szkoleniu oraz odrębnym komunikatem na stronie internetowej www.nfz-lublin.pl .

Pliki dodatkowe:

Arkusz pomocniczy do wypełnienia formularza rejestracyjnego (*.xls)
Regulamin techniczny przygotowania oferty
Portal SZOI instrukcja użytkownika - świadczeniodawca

 

Aktualności