Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Uchwały Rady

Nr. Data W Sprawie
2020
1/2020/I 28.02.2020 sprawie przyjęcia Protokołu dziesiątego posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 27 września 2019 roku
2/2020/I 28.02.2020 w sprawie okresowej analizy skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2019 r.
3/2020/I 28.02.2020 w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących: liczbie osób oczekujących, średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia za okres II półrocza 2019 r.
4/2020/I 28.02.2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku
5/2020 29.05.2020 zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubelskiego OW NFZ za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
6/2020 29.05.2020 przyjęcia okresowego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego OW NFZ w 2019 r. i w I kwartale 2020 r.
7/2020 29.05.2020 przyjęcia informacji o wykonaniu Planu pracy Lubelskiego OW NFZ w 2019 r. i w I kwartale 2020 r.
8/2020 29.05.2020 przyjęcia informacji o wykonaniu zadań regulaminowych Oddziału w 2019 r. oraz w I kwartale 2020 r.
9/2020 29.05.2020 przyjęcia informacji Dyrektora Lubelskiego OW NFZ o bieżącej działalności Oddziału, kontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz monitorowaniu realizacji zawartych umów
2019
1/2019 01.03.2019 w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok
2/2019 01.03.2019 w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
3/2019 01.03.2019 w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących: liczbie osób oczekujących, średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia za okres II półrocza 2018 r.
4/2019 01.03.2019 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2018 r.
5/2019 01.03.2019 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 r. 
6/2019 01.03.2019 w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Lubelskiego OW NFZ o bieżącej działalności Oddziału, kontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej i monitorowaniu realizacji zawartych umów
7/2019 01.03.2019 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku
8/2019/I 31.05.2019 w sprawie przyjęcia Protokołu VIII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018 roku
9/2019/I 31.05.2019 w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
10/2019/I 31.05.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r. i w I kw. 2019 r.
11/2019/I 31.05.2019 w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
12/2019 25.06.2019 w sprawie zaopiniowania projektu Planu finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020
13/2019 25.06.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok
14/2019/II 27.09.2019 w sprawie przyjęcia Protokołu IX posiedzenia Rady LubelskiegoOddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31maja 2019 roku
15/2019/II 27.09.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kw. 2019 r.
16/2019/II 27.09.2019 w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących: liczbie osób oczekujących, średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia za okres I półrocza 2019 r.
17/2019 19.12.2019 w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok
18/2019 19.12.2019 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2019 r.
19/2019 19.12.2019 w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Lubelskiego OW NFZ o wykonaniu zadań regulaminowych Oddziału w III kwartale 2019 roku
20/2019 19.12.2019 w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
21/2019 19.12.2019 w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Lubelskiego OW NFZ o bieżącej działalności Oddziału, kontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej i monitorowaniu realizacji zawartych umów
22/2019 19.12.2019 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok
2018
1/2018/I 28.02.2018 w sprawie przyjęcia Protokołu V posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2017 roku
2/2018/I 28.02.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres IV kw. 2017 r.
3/2018/I 28.02.2018 w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących: liczbie osób oczekujących, średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia za okres II półrocza 2017 r.
4/2018/I 28.02.2018 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku
5/2018/II 28.05.2018 w sprawie przyjęcia Protokołu VI posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2018 roku
6/2018/II 28.05.2018 w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
7/2018/II 28.05.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r. i w I kw. 2018 r.
8/2018 25.06.2018 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu  Zdrowia na rok 2019
9/2018/III 25.09.2018 w sprawie przyjęcia Protokołu VI posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 28 maja 2018 roku
10/2018/III 25.09.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kw. 2018 r.
11/2018/III 25.09.2018 w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących: liczbie osób oczekujących, średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia za okres I półrocza 2018 r.
12/2018 12.12.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
13/2018 12.12.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
14/2018 12.12.2018 w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
15/2018 12.12.2018 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2018 r.
16/2018 12.12.2018 w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Lubelskiego OW NFZ o bieżącej działalności Oddziału, kontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej i monitorowaniu realizacji zawartych umów
17/2018 12.12.2018 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok
2017 -  IV kadencja
1/2017/I 24.04.2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
2/2017/I 24.04.2017 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
3/2017/I 24.04.2017 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
4/2017/II 22.05.2017 w sprawie przyjęcia protokołu I posiedzenia Rady w dniu 24 kwietnia 2017 roku 
5/2017/II 22.05.2017 w sprawie Regulaminu działania Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
6/2017/II 22.05.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
7/2017/II 22.05.2017 w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
8/2017/II 22.05.2017 w sprawie przyjęcia okresowych sprawozdań dotyczących skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
9/2017/III 23.06.2017 w sprawie przyjęcia Protokołu II posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 maja 2017 r.
10/2017/III 23.06.2017 w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
11/2017/IV 29.09.2017 w sprawie przyjęcia Protokołu III posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 czerwca 2017 r.
12/2017/IV 29.09.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2017 r.
13/2017/IV 29.09.2017 w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących: liczbie oczekujących, średnim czasie oczekiwania na udzielenie poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia za okres I półrocza 2017 r.
14/2017/V 01.12.2017 w sprawie przyjęcia protokołu IV posiedzenia Rady w dniu 29 września 2017 roku
15/2017/V 01.12.2017 w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
16/2017/V 01.12.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2017 r.
17/2017/V 01.12.2017 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
2017
1/2017/I 27.02.2017 w sprawie przyjęcia protokołu XV posiedzenia Rady z dnia 5 grudnia 2016 roku
2/2017/II 27.02.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
3/2017/II 27.02.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2016 r.
4/2017/II 27.02.2017 w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących: liczbie oczekujących, średnim czasie oczekiwania na udzielenie poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz pierwszym wolnym terminie na udzielenie świadczenia za II półrocze 2016 r.
5/2017/II 27.02.2017 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku
6/2017/II 14.03.2017 w sprawie przyjęcia protokołu XVI posiedzenia Rady z dnia 27 lutego 2017 roku
2016

1/2016/I

15.02.2016

w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
2/2016/II 25.05.2016 w sprawie przyjęcia Protokołu XII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 12 października 2015 r.
3/2016/II 25.05.2016 w sprawie przyjęcia Protokołu Nadzwyczajnego posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 15 lutego 2016 r.
4/2016/II 25.05.2016 w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 rok
5/2016/II 25.05.2016 w sprawie przyjęcia okresowych sprawozdań dotyczących skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kw. 2015 r., w całym 2015 r. i w I kw. 2016 r.
6/2016/II 25.05.2016 w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania  na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za okres II półrocza 2015 r.
7/2016/II 24.06.2016 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
8/2016/III 26.09.2016 w sprawie przyjęcia Protokołu XIII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 25 maja 2016 r.
9/2016/III 26.09.2016 w sprawie w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2016 r.
10/2016/III 26.09.2016 w sprawie w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania  na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2016 r.
11/2016/IV 05.12.2016 w sprawie przyjęcia Protokołu XIV posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 26 września 2016 r.
12/2016/IV 05.12.2016 w sprawie w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2016 r.
13/2016/IV 05.12.2016 w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
14/2016/IV 05.12.2016 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok
2015

1/2015/I

30.03.2015

w sprawie przyjęcia Protokołu IX posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 1 grudnia 2014 r.

2/2015/I

30.03.2015

w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2014 roku.

3/2015/I

30.03.2015

w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania  na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za okres II półrocza 2014 r.

4/2015/II

25.05.2015

w sprawie przyjęcia Protokołu X Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 30 marca 2015 roku

5/2015/II

25.05.2015

w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 rok

6/2015/II

25.05.2015

w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 roku

7/2015/II

25.05.2015

w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2015 roku

8/2015

25.06.2015

w sprawie zaopiniowania projektu Planu Finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  na  rok  2016

9/2015/III

12.10.2015

w sprawie przyjęcia Protokołu XI Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 25 maja 2015 roku

10/2015/III

12.10.2015

w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2015 roku

11/2015/III

12.10.2015

w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania  na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2015 r.

12/2015 3.12.2015

w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2015 roku

13/2015 3.12.2015

w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok

14/2015 3.12.2015

w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok

2014
1/2014/I 31.03.2014 w sprawie przyjęcia Protokołu V posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 9 grudnia 2013 r.
2/2014/I 31.03.2014 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2013 roku.
3/2014/II 26.05.2014 w sprawie przyjęcia Protokołu VI Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 31 marca 2014 roku
4/2014/II 26.05.2014 w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 rok
5/2014/II 26.05.2014 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2013 roku
6/2014/II 26.05.2014 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2014 roku
7/2014/II 26.05.2014 w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania  na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za okres II półrocza 2013 roku
8/2014 25.06.2014 w sprawie zaopiniowania projektu Planu finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
9/2014/III 29.09.2014 w sprawie przyjęcia Protokołu VII Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 26 maja 2014 roku
10/2014/III 29.09.2014 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2014 roku
11/2014/III 29.09.2014 w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania  na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za okres I półrocza 201r roku
12/2014/IV 01.12.2014 w sprawie przyjęcia Protokołu VIII Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 29 września 2014 roku
13/2014/IV 01.12.2014 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2014 roku
14/2014/IV 01.12.2014 w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok
15/2014/IV 01.12.2014 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok
2013, III Kadencja
1/2013/I 06.05.2013 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
2/2013/II 27.05.2013 w sprawie przyjęcia Protokołu I Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 6 maja 2013 r.
3/2013/II 27.05.2013 w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 rok.
4/2013/II 27.05.2013 w sprawie Regulaminu działania Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia.
5/2013/II 27.05.2013 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
6/2013/II 27.05.2013 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
7/2013/II 27.05.2013 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na okres maj-grudzień 2013 r.
8/2013/III 08.07.2013 w sprawie przyjęcia Protokołu II Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 27 maja 2013 r.
9/2013/III 08.07.2013 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Planu finansowego Lubelskiego OW NFZ na rok 2014 .
10/2013/III 08.07.2013 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w I kw. 2013 r.
11/2013/IV 28.10.2013 w sprawie przyjęcia Protokołu III Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 8 lipca 2013 r.
12/2013/IV 28.10.2013 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kw. 2013 r.
13/2013/IV 28.10.2013 w sprawie przyjęcia informacji na temat list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku.
14/2013/IV 28.10.2013 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
15/2013/IV 28.10.2013 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
16/2013/V 09.12.2013 w sprawie przyjęcia Protokołu IV Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 28 października 2013 r.
17/2013/V 09.12.2013 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w III kw. 2013 r.
18/2013/V 09.12.2013 w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2014 rok
19/2013/V 09.12.2013 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok
2013
1/2013/I 17.01.2013 w sprawie przyjęcia Protokołu XXV Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 29 listopada 2012 r.
2/2013/I 17.01.2013 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2012 roku
3/2013 01.02.2013 w sprawie przyjęcia Protokołu XXVI Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 17 stycznia 2013 r.
2012
1/2012/I 26.01.2012 w sprawie przyjęcia Protokołu XIX Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 24 listopada 2011 r.
2/2012/I 26.01.2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Pracy Rady Lubelskiego OW NFZ w 2011 r.
3/2012/II 29.03.2012 w sprawie przyjęcia Protokołu XX posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 26 stycznia 2012 r.
4/2012/II 29.03.2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Pracy Lubelskiego OW NFZ w IV kw. 2011 roku.
5/2012/II 29.03.2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Pracy Lubelskiego OW NFZ w 2011 roku.
6/2012/II 29.03.2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2011 roku.
7/2012/II 29.03.2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2011 roku.

8/2012/III

31.05.2012

sprawie przyjęcia Protokołu XXI posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 29 marca 2011 r.

9/2012/III

31.05.2012

w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 rok.

10/2012/III

31.05.2012

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2012 roku.

11/2012/III

31.05.2012

w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2012 roku.

12/2012/III

31.05.2012

w sprawie analizy danych dotyczących list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za II półrocze 2011 roku.

13/2012/IV 09.07.2012 w sprawie przyjęcia Protokołu XXII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 31 maja 2011 r.
14/2012/IV 09.07.2012 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  na  rok  2013.
15/2012/V 27.09.2012 w sprawie przyjęcia Protokołu XXIII Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 9 lipca 2012 r.
16/2012/V 27.09.2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2012 roku
17/2012/V 27.09.2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2012 roku
18/2012/V 27.09.2012 w sprawie analizy danych dotyczących list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku
19/2012/VI 29.11.2012 w sprawie przyjęcia Protokołu XXIV Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 27 września 2012 r.
20/2012/VI 29.11.2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2012 roku
21/2012/VI 29.11.2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2012 roku
22/2012/VI 29.11.2012 w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok
23/2012/VI 29.11.2012 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok
2011
1/2011/I 14.01.2011 w sprawie przyjęcia Protokołu XII Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 25 listopada 2010 r.
2/2011/I 27.01.2011 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Pracy Rady Lubelskiego OW NFZ w 2010 r.
3/2011 31.03.2011 w sprawie zaopiniowania powołania Pana Krzysztofa Tuczapskiego na stanowisko Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
4/2011/II 31.03.2011 w sprawie przyjęcia Protokołu XIV Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
5/2011/II 31.03.2011 w sprawie   przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2010 roku
6/2011/II 31.03.2011 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2010 roku
7/2011/II 31.03.2011 w sprawie   przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2010 roku
8/2011/II 31.03.2011 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2010 roku
9/2011/III 26.05.2011 przyjęcia Protokołu XV posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 31 marca 2011 r.
10/2011/III 26.05.2011 zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 rok.
11/2011/III 26.05.2011 przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2011 roku.
12/2011/III 26.05.2011 przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2011 roku.
13/2011/III 26.05.2011 analizy danych dotyczących list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za II półrocze 2010 roku.
14/2011/IV 07.07.2011 przyjęcia Protokołu XVI posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 26 maja 2011 r.
15/2011/IV 07.07.2011 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  na  rok  2012.
16/2011/V 29.09.2011 w sprawie przyjęcia Protokołu XVII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 7 lipca 2011 r.
17/2011/V 29.09.2011 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2011 roku
18/2011/V 29.09.2011 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2011 roku
19/2011/V 29.09.2011 w sprawie analizy danych dotyczących list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.
20/2011/VI 24.11.2011 w sprawie przyjęcia Protokołu XVIII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 29 września 2011 r.
21/2011/VI 24.11.2011 w sprawie przyjęcia Sprawozdania  z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2011 roku.
22/2011/VI 24.11.2011 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2011 roku.
23/2011/VI 24.11.2011 w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok.
24/2011/VI 24.11.2011 w sprawie zaopiniowania Koncepcji zmiany siedziby Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
25/2011/VI 24.11.2011 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na   2012 rok.
2010
1/2010/I 03.02.2010 w sprawie przyjęcia Protokołu VII Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 26 listopada 2009 r.
2/2010/I 03.02.2010 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Pracy Rady Lubelskiego OW NFZ w 2009 roku.
3/2010/I 03.02.2010 w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Lubelskiego OW NFZ na temat zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w 2010 roku.
4/2010/II 31.03.2010 w sprawie przyjęcia Protokołu VIII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 3 lutego 2010 roku.
5/2010/II 31.03.2010 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2009 roku.
6/2010/II 31.03.2010 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009 roku.
7/2010/II 31.03.2010 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2009 roku.
8/2010/II 31.03.2010 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009 roku.
9/2010/III 27.05.2010 w sprawie przyjęcia Protokołu IX Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 31 marca 2010 r.
10/2010/III 27.05.2010 w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubelskiego OW NFZ za 2009 rok.
11/2010/III 27.05.2010 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2010 roku.
12/2010/III 27.05.2010 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2010 roku
13/2010/III 27.05.2010 w sprawie analizy danych dotyczących list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za II półrocze 2009 roku.
14/2010/IV 08.07.2010 w sprawie przyjęcia Protokołu X Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 27 maja 2010 r.
15/2010/IV 08.07.2010 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Finansowego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011.
16/2010/V 01.10.2010 w sprawie przyjęcia Protokołu XI Posiedzenia Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 8 lipca 2010 r.
17/2010/V 01.10.2010 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2010 roku.
18/2010/V 01.10.2010 w sprawie przyjęcia Sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2010 roku
19/2010/V 01.10.2010 w sprawie analizy danych dotyczących list oczekujących, liczby oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.