Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Udostępnianie informacji publicznej w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie

W Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnianie informacji publicznej odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Do pobrania:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (do pobrania): plik DOCX, plik PDF