Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Miejsca wydawania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, Wydział Spraw Świadczeniobiorców,
  ul. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin,
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Białej Podlaskiej,
  ul. Warszawska 12c,  21-500 Biała Podlaska,
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Chełmie,
  ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm,
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Zamościu,
  ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość.

Wniosek o wydanie EKUZ  może być oprócz złożenia osobistego, przesłany:

 • drogą pocztową,
 • faksem,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku, kiedy wniosek nie zawiera podpisu wnioskodawcy,  wnioskodawca musi osobiście  odebrać kartę EKUZ )

Strona z wnioskami do pobrania

Aktualności