Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Zamówienia Publiczne

Data Nazwa postępowania Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Wybór Oferty
26.03.2018 Zamówienie na sprzątanie pomieszczeń  

Informacja z otwarcia ofert (26.03.2018)

Ogłoszenie o wyborze oferty (06.04.2018)

14.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na realizowanie zadań z zakresu oceny celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (23.03.2018)

Informacja o udzieleniu zamówienia (27.04.2018)

24.10.2017 Przetarg nieograniczony na usługi transmisji danych w zakresie sieci rozległej WAN
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.11.2017)
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 21.11.2017 r
SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (22.11.2017)

Ogłoszenie o wyborze oferty (30.11.2017)

18.09.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i wdrożenie systemu kontroli dostępu siedzibach Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z serwisem w okresie gwarancji. SIWZ
Załącznik nr 7
Wyjaśnienie SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (04.10.2017)

Ogłoszenie o wyborze oferty (07.11.2017)

08.08.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup systemu monitorowania sesji zdalnego dostępu VPN SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (23.08.2017)

Ogłoszenie o wyborze oferty (14.09.2017)

08.12.2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup urządzeń wielofunkcyjnych. SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 2

Informacja z otwarcia ofert (20.12.2016)

Ogłoszenie o wyborze oferty(23.12.2016)

15.11.2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup urządzeń wielofunkcyjnych.

SIWZ
Wyjaśnienie i zmiana specyfikacji
Zmiana specyfikacji 2
Zmiana załącznika nr 1
Zmiana terminu
Zmiana terminu 2

Informacja z otwarcia ofert

 Informacja o unieważnieniu postępowania (08.12.2016)

12.09.2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych.

SIWZ
Załącznik nr 2
Załącznik nr 7

Wyjaśnienie SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (18.10.2016)
Ogłoszenie o wyborze oferty(25.10.2016)
06.09.2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej. SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ
Informacja z otwarcia ofert (20.09.2016)
Ogłoszenie o wyborze oferty(29.09.2016)
06.09.2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup systemu zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji. SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ
Informacja z otwarcia ofert (21.09.2016)
Ogłoszenie o wyborze oferty(6.10.2016)
29.08.2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi transmisji danych w zakresie sieci rozległej WAN. SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ 2
Informacja z otwarcia ofert (30.09.2016)
Ogłoszenie o wyborze oferty(18.10.2016)
21.07.2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę serwera.

SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie SIWZ
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Ogłoszenie o wyborze oferty (28.09.2016)
20.07.2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń w siedzibach Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie i Chełmie.

SIWZ

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty (12.08.2016)
01.07.2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Lubelskiego OW NFZ SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty (22.07.2016)
07.06.2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup zestawów komputerowych SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 5
Ogłoszenie o wyborze oferty (12.07.2016)
11.05.2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w siedzibie przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie oraz całorocznego utrzymania porządku na terenie przylegającym budynku SIWZ
Zmiana treści ogłoszenia
Wyjaśnienie treści SIWZ
Ogłoszenie o wyborze oferty (3.06.2016)
15.04.2016 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sprzątanie pomieszczeń.   Ogłoszenie o wyborze oferty (15.04.2016) 
09.03.2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizowania zadań z zakresu oceny celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty (1.04.2016) 
18.11.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę serwera zapasowego.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SIWZ
Zmiana treści
Zmiana treści SIWZ,
przedłużenie terminu

 
Ogłoszenie o wyborze oferty (10.12.2015) 
09.11.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych.

SIWZ
Formularz kosztorysu

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty (1.12.2015)

16.09.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi transmisji danych w zakresie podstawowej sieci rozległej WAN

SIWZ


Wyjaśnienia treści SIWZ
 

Ogłoszenie o wyborze oferty (2.11.2015)

Archiwum