Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Zamówienia Publiczne - archiwum

Data Nazwa postępowania Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia
Wybór Oferty
23.07.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę serwera zapasowego

SIWZ

Unieważnienie postępowania (18.08.2015)

1.07.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup zestawów komputerowych.

siwz
wyjaśnienie siwz
wyjaśnienie siwz 2
wyjaśnienie siwz 3
Zmiana terminu składania ofert
Unieważnienie postępowania
Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia
 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty
(31.07.2015)
27.05.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację systemu archiwizacji i kopii bezpieczeństwa. siwz
wyjaśnienie siwz
Ogłoszenie o wyborze oferty (29.06.2015)
5.05.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej siwz
wyjaśnienie siwz
wyjaśnienie siwz 2
Ogłoszenie o wyborze oferty (28.05.2015)
27.03.2015 Modernizacja infrastruktury sieci WAN siwz Ogłoszenie o wyborze oferty (21.04.2015)
28.11.2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
siwz
formularz kosztorysu
wyjaśnienie siwz
wyjaśnienie siwz 2
formularz kosztorysu po zmianach
ostateczny formularz kosztorysu
Ogłoszenie o wyborze oferty (18.12.2014)
22.08.2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. siwz
formularz kosztorysu
wyjaśnienie siwz
wyjaśnienie siwz 2
wyjaśnienie siwz 3
Ogłoszenie o wyborze oferty (14.10.2014)
17.06.2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zadanie I – Rozbudowa serwera produkcyjnego środowiska serwerów i5OS
Zadanie II- Rozbudowa przestrzeni dyskowej serwera zapasowego.
siwz Ogłoszeni o wyborze oferty (08.08.2014)
15.05.2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę przestrzeni dyskowej macierzy HP EVA siwz Ogłoszenie o wyborze oferty (11.06.2014)
09.05.2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę osób i mienia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w siedzibie przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie oraz całoroczne utrzymanie porządku na terenie przylegającym do budynku. siwz Ogłoszenie o wyborze oferty (5.06.2014)
09.04.2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup 3-letniej subskrypcji na oprogramowanie VMware siwz Ogłoszenie o wyborze oferty (25.04.2014)
04.04.2014 Usługa transmisji danych w zakresie sieci rozległej WAN siwz
wyjaśnienie do siwz
wyjaśnienie do siwz 2
Ogłoszenie o wyborze oferty (28.05.2014)
02.04.2014 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sprzątanie pomieszczeń Lubelskiego OW NFZ   Ogłoszenie o wyborze oferty (02.04.2014)
03.01.2014 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych   Ogłoszenie o wyborze oferty (03.01.2014)
30.10.2013 Dostawa bonów towarowych siwz Ogłoszenie o wyborze oferty (15.11.2013)
11.09.2013 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym siwz
formularz
Ogłoszenie o wyborze oferty (27.09.2013)
16.07.2013 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów biurowych i papieru do urządzeń biurowych   Ogłoszenie o wyborze oferty (16.07.2013)
28.06.2013 Bezgotówkowy zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Lubelskiego OW NFZ

siwz
wyjaśnienie do siwz

Ogłoszenie o wyborze oferty (19.07.2013)
21.06.2013 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup 12 miesięcznej usługi wsparcia technicznego dla urządzeń firmy Juniper posiadanych przez Lubelski oddział Wojewódzki NFZ

siwz

Ogłoszenie o wyborze oferty (16.07.2013)
19.06.2013 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup systemu do zarządzania procesem zabezpieczenia baz danych i danych w nich składowanych

siwz
wyjaśnienie do siwz

Ogłoszenie o wyborze oferty (19.07.2013)
13.06.2013 Modernizacja środowiska serwerów x86

siwz

Ogłoszenie o wyborze oferty (10.07.2013)
16.05.2013 Usługa transmisji danych w zakresie podstawowej sieci rozległej WAN i dostęp do sieci Internet siwz
wyjaśnienie do siwz
wyjaśnienie do siwz 2
Ogłoszenie o wyborze oferty (03.07.2013)
13.05.2013 Modernizacja środowiska serwerów x86

siwz
wyjaśnienie do siwz

 
19.04.2013 Usługa transmisji danych w zakresie podstawowej sieci rozległej WAN i dostęp do sieci Internet siwz Unieważnienie postępowania (26.04.2013)
07.03.2013 Zakup zestawów komputerowych siwz
wyjaśnienie do siwz
wyjaśnienie do siwz 2
zmiana ogłoszenia
Ogłoszenie o wyborze oferty (08.04.2013)
05.03.2013 Realizowanie zadań z zakresu oceny celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej siwz Ogłoszenie o wyborze oferty (27.03.2013)
27.11.2012 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na migrację środowiska hurtowni danych siwz
wyjaśnienia do siwz
wyjaśnienia do siwz 2
Ogłoszenie o wyborze oferty (11.12.2012)
20.11.2012 Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę Ogłoszenie o wyborze oferty (20.11.2012)
19.11.2012 Zakup systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o kartę mikroprocesorową i integracja z systemem zarządzania tożsamością i system SSO wraz z dostarczeniem odnowienia wsparcia technicznego producenta do posiadanych przez Lubelski OW NFZ licencji Novell do systemu zarządzania tożsamością i systemu SSO siwz Ogłoszenie o wyborze oferty (06.12.2012)
19.10.2012 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów towarowych - siwz
- załącznik nr 6
Ogłoszenie o wyborze oferty (05.11.2012)
27.08.2012 Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę środowiska produkcyjnego serwerów oraz rozbudowę środowiska pamięci masowej siwz
zmiana siwz
wyjaśnienia do siwz
wyjaśnienia do siwz 2
Ogłoszenie o wyborze oferty (18.10.2012)
21.08.2012 Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług serwisowych dla oprogramowania do obiegu spraw i dokumentów firmy Rodan na którego użytkowanie Lubelski OW NFZ posiada bezterminową licencję siwz Ogłoszenie o wyborze oferty (11.09.2012)
13.04.2012 Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę Ogłoszenie o wyborze oferty (03.07.2012)
22.05.2012 Ogłoszenie o przetargu na ochronę osób i mienia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w siedzibie przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie oraz utrzymanie porządku na terenie przylegającym do budynku siwz Ogłoszenie o wyborze oferty (5.06.2012)
16.05.2012 Ogłoszenie o przetargu na dostawę papieru do urządzeń biurowych siwz Ogłoszenie o wyborze oferty (4.06.2012)
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty (14.06.2012)
27.04.2012 Ogłoszenie o wyniku postepowania w trybie zapytania o cenę Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty (27.04.2012)
13.04.2012 Ogłoszenie o wyniku postepowania w trybie zapytania o cenę Ogłoszenie o wyborze oferty (13.04.2012)
07.12.2011 Ogłoszenie o przetargu na dostawę systemu kolejkowego do rejestracji oraz systemu przywołania interesanta siwz Ogłoszenie o wyborze oferty(21.12.2011)
01.12.2011 Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę centralnego systemu UPS siwz Ogłoszenie o wyborze oferty(20.12.2011)
30.11.2011 Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług serwisowych (maitenance) dla oprogramowania SAS siwz Ogłoszenie o wyborze oferty(16.12.2011)
25.11.2011 Ogłoszenie o przetargu na zakup sprzętu komputerowego siwz Ogłoszenie o wyborze oferty(12.12.2011)
08.11.2011 Ogłoszenie o przetargu na zakup bonów towarowych siwz
wyjaśnienia do siwz
(10.11.2011)
Ogłoszenie o wyborze oferty(25.11.2011)
28.10.2011 Ogłoszenie o przetargu na dostawę i instalację agregatu prądotwórczego siwz
dokumentacja
Ogłoszenie o wyborze oferty(17.11.2011)
21.09.2011 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę sieci LAN siwz
wyjaśnienia do siwz
(30.09.2011)
Ogłoszenie o wyborze oferty(21.10.2011)